BÁC SĨ

Trần Ánh Tuyết

BS. CKII-Tiêu Hóa-Gan

Ngô Thị Kim Cúc

BS. CKII - Nội nhiễm

Phan Hữu Tú

BS. CKI - Nội-Nội tiết

Phạm Thị Thu Thảo

Bác sĩ Chuyên khoa I

Nguyễn Tuấn Nghĩa

BS. CKI - Tim mạch

Nguyễn Tuấn nghĩa

BS. CKI - Tim mạch

Trần Ánh Tuyết

BS. CKII-Tiêu Hóa-Gan

Trần Ánh Tuyết

BS. CKII-Tiêu Hóa-Gan

Ngô Thị Kim Cúc

Bác sĩ CK II Nội nhiễm

Không có bác sỹ

Trần Quốc Vĩnh

Thạc sĩ- Bác sĩ

Phan Thanh Tâm

Bác sĩ Chuyên Khoa I - Gây mê hồi sức

Trần Thị Anh Lan

BS. CKI - Sản phụ khoa

Không có bác sỹ

Tạ Thị Hạnh

Thạc sĩ- Bác sĩ

Lê Nguyễn Như Ngọc

BS. CKI - Răng hàm mặt

Bạch Công Ái Thủy

Cử nhân Xét nghiệm

Nguyễn Thanh Liêm

Bác sĩ Chuyên khoa I

Phan Thị Thu Thủy

Bác sĩ Chuyên khoa I

Trần Quốc Vĩnh

Thạc sĩ- Bác sĩ

Nguyễn Ngọc Thịnh

BS. CKI - Chẩn đoán hình ảnh

Cao Nguyễn Hồng Anh

BS. CKI - Siêu âm

Nguyễn Thị Đăng Thảo

BS. CKI - Chẩn đoán hình ảnh

Gửi câu hỏi