Bác sĩ

Ăn uống điều độ dịp lễ Tết

Họ và tên: Cao Nguyễn Hồng Anh

Học hàm: BS. CKI - Siêu âm

Tốt nghiệp: Đại Học Y Dược TP.HCM

CHỨNG NHẬN:

Trường Y:

- BS Đa Khoa, Đại học Y Khoa Huế, Việt Nam, 1990-1996

Bằng cấp chuyên môn:

- Chứng chỉ siêu âm tổng quát, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tháng 12/1996.

- Chứng chỉ siêu âm sản phụ khoa, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tháng 03/2000.

- Chứng chỉ siêu âm Tim và Mạch máu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tháng 03/2000

Đào tạo nâng cao:

- Chuyên khoa I chẩn đoán hình ảnh, Đại Học Y Dược, Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010-2012.

KINH NGHIỆM:

- Công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa Khoa Bưu Điện, 2001-2014

- Công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh, Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ, 2014-2020.

- Công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh, Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Yersin, 2020 - nay

LĨNH VỰC LÂM SÀNG CHUYÊN SÂU:

- Chẩn đoán hình ảnh

Gửi câu hỏi