Bác sĩ

Ăn uống điều độ dịp lễ Tết

Họ và tên: Phan Thanh Tâm

Học hàm: Bác sĩ Chuyên Khoa I - Gây mê hồi sức

Tốt nghiệp: Đại Học Y Dược TP.HCM

CHỨNG NHẬN:
Trường Y:

- Gây mê hồi sức, Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Bằng cấp chuyên môn:
- Chuyên khoa I, Gây mê hồi sức, Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Đào tạo nâng cao:
- Văn bằng CEEA và DU về Gây mê hồi sức do hội GMHS châu Âu và Đại học Paris 7 cấp.
KINH NGHIỆM:
- Hơn 10 năm kinh nghiệm và đạt nhiều thành tựu trong ngành y, đặc biệt chuyên sâu ở lĩnh vực Gây mê hồi sức..
LĨNH VỰC LÂM SÀNG CHUYÊN SÂU:
- Gây mê hồi sức

Gửi câu hỏi