Bác sĩ

Ăn uống điều độ dịp lễ Tết

Họ và tên: Phan Hữu Tú

Học hàm: BS. CKI - Nội-Nội tiết

Tốt nghiệp: Đại Học Y Dược TP.HCM

CHỨNG NHẬN:
Trường Y:
- BS Đa khoa, Đại Học Y Huế, Việt Nam, 1997.
Đào tạo nâng cao:
- Đào tạo Bác sĩ Gia đình, , Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, 2015.
- Chứng chỉ Bác sĩ siêu âm tổng quát , TTĐT Bồi dưỡng cán bộ Y tế (ĐH Y Phạm Ngọc Thạch), 1998

KINH NGHIỆM:
- 1998 - 2006: Công tác tại khoa khám, cấp cứu TTYD Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
- 2007 - 2009: BS Siêu âm tổng quát BVQT Columbia Asia
- 2009 – 2013: BS Siêu âm tổng quát PKQT Victoria Mỹ Mỹ
- 2013 – 2016: BS Nội tiết – Nội tổng quát PKQT Victoria Mỹ Mỹ
- 7-2016 – nay: BS Nội tiết – Nội tổng quát PKQT Yersin

Gửi câu hỏi