Bác sĩ

Ăn uống điều độ dịp lễ Tết

Họ và tên: Bạch Công Ái Thủy

Học hàm: Cử Nhân

Tốt nghiệp: Đại học Y dược TP.HCM

Cử nhân Bạch Công Ái Thủy tốt nghiệp Đại học Y dược TP.HCM, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xét nghiệm với gần 20 năm công tác tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Cử nhân Bạch Công Ái Thủy công tác tại Yersin từ năm 2012 đến nay với vị trí Trưởng phòng xét nghiệm.

Gửi câu hỏi