Bác sĩ

Ăn uống điều độ dịp lễ Tết

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Nghĩa

Học hàm: BS. CKI - Tim mạch

Tốt nghiệp: Đại Học Y Dược TP.HCM

CHỨNG NHẬN:
Trường Đại học Y:

- Bác sĩ Y khoa, Đa Khoa Tổng Quát, Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 1998.
Bằng cấp chuyên môn:
- Bác sỹ Nội Tim Mạch – Siêu Âm Tim & Siêu Âm Tim và bệnh lý tim mạch, Trung tâm đào đạo & bồi dưỡng cán bộ y tế Thành Phố Hồ Chí Minh, 2002.
- Chứng nhận bệnh học tim mạch và siêu âm tim, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh, 2002.
- Chứng nhận siêu âm tim qua thực quản, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh, 2005.
- Chức năng thăm dò tim mạch cơ bản và chuyên sâu: ECG, ECG gắng sức, Holter ECG 24 giờ, Holter huyết áp 24H, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Thống Nhất, Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006-2027.
Đào tạo nâng cao:
- Thực tập sinh tại Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2001-2002.
- Tham gia Ekip mổ hở tim với vai trò bác sỹ nội khoa Tim mạch, 2003-2005.
KINH NGHIỆM:
- Bác sỹ điều trị công tác tại khoa Nội tổng hợp B1, Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 1998-2001 & 2003-2005
- Bác sĩ điều trị công tác tại khoa Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2005-2007.
- Bác sĩ điều trị công tác tại khoa Nội Tim mạch – Tổng hợp, Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vũ Anh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2007-2009.
- Bác sĩ tổng quát công tác tại PKĐH Việt Gia, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2009-2010.
- Bác sĩ tổng quát công tác tại PKĐH Victoria, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2010-2013.
- Bác sĩ tổng quát công tác tại Bệnh viện Đa Khoa Becamex, Bình Dương, Việt Nam, 2013-2015.
- Bác sĩ điều trị, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, từ 2015 đến nay.
LĨNH VỰC LÂM SÀNG CHUYÊN SÂU:
- Hồi sức nội khoa (tim mạch & hô hấp)
- Nội khoa Tim mạch (Tim bẩm sinh, bệnh lý van tim & bệnh lý mạch vành).
- Siêu âm tim & siêu âm tim qua thực quản, nghiệm pháp gắng sức, siêu âm tim gắng sức

Gửi câu hỏi