Bác sĩ

Ăn uống điều độ dịp lễ Tết

Họ và tên: Ngô Thị Kim Cúc

Học hàm: BS. CKII - Nội nhiễm

Tốt nghiệp: Đại Học Y Dược TP.HCM

CHỨNG NHẬN:
Trường Y:

- Bác sĩ Y khoa, Chuyên khoa Truyền Nhiễm, Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 1980 - 1986
Bằng cấp chuyên môn:
- Bác sĩ Chuyên khoa I, Hệ Nội Trú, Chuyên khoa Truyền Nhiễm, Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 1986 – 1990
- Thạc sĩ Y học, Chuyên khoa Truyền Nhiễm, Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 1998
- Bác sĩ Chuyên khoa II, Chuyên khoa Truyền Nhiễm và các bệnh nhiệt dới, Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2009  - 2010
Đào tạo nâng cao:
- Thực tập sinh tại Bệnh Viện Geogre Pompidou Paris, Pháp, 2003
- Thực tập sinh tại Trường ĐH Y Harvard, Mỹ, 2003
KINH NGHIỆM:
- 30 năm kinh nghiệm trong ngành Y về các lĩnh vực Hồi sức cấp cứu - Chuyên khoa Truyền Nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Bệnh Viện Bệnh nhiệt đới, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,1986–2016
- Bác sĩ điều trị, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, từ 2018 đến nay
LĨNH VỰC LÂM SÀNG CHUYÊN SÂU:
- Bệnh truyền nhiễm
- Hồi sức cấp cứu
- Bệnh Nội tổng quát

Gửi câu hỏi