THÔNG TIN Y KHOA

    Các Yếu Tố Nguy Cơ Gây Ung Thư Tuyến Tiền Liệt

    Tất cả đàn ông đều có nguy cơ bị ung thư tiền liệt tuyến. Khoảng 1/6 trong số họ sẽ có chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt trong cuộc đời, nhưng con số tử vong do bệnh này gây ra là 1/36. Khoảng 80% trong số những người đàn ông ở tuổi 80 có mang tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, còn có nhiều yếu tố nguy cơ khác như tuổi tác, chủng tộc, tiền sử gia đình.

    Xem thêm


Gửi câu hỏi