Bác sĩ

Ăn uống điều độ dịp lễ Tết

Họ và tên: Nguyễn Hồng Anh

Học hàm: Bác sĩ Nội khoa

Tốt nghiệp: Đại Học Y Dược TP.HCM

Bác sĩ Nguyễn Hồng Anh tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM năm 1994.

Bác sĩ Hồng Anh đã có quá trình công tác như sau:

+ Từ 1996 đến 2003: Công tác tại Bệnh viện 175.

+ Từ 2003 đến 2005: Bác sĩ Hồng Anh đã có quá trình tu nghiệp tại Mỹ.

+ Từ 2005 đến 2012: Công tác tại các phòng khám Quốc tế.

Hiện nay, bác sĩ Hồng Anh đang công tác tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin.

Gửi câu hỏi